Blogg

Insight – Asset management i Jira Service Management Data Center

Insight – nu en del av Jira Service Management Data Center

Med Insight kan du skapa en CMDB till dina Jira Service Management projekt. En CMDB hanterar information kring objektskonfiguration inom en organisation, det kan inkludera hårdvara, programvara, system, anläggningar och ibland personal. Det är ofta IT-organisationens ansvar att definiera vilka objekt som ska spåras och på vilket sätt.

I en CMDB är dessa objekt kallade konfigurationsobjekt (CIs). Enligt ITIL 4:s definition är CIs ”alla komponenter som måste hanteras för att kunna leverera en IT-tjänst.”

Syftet med en CMDB är att tillhandahålla den information som behövs för att fatta bättre affärsbeslut och driva effektiva ITSM-processer inom en organisation.

Konfigurationsobjekt och affärstillgångar

Insight kan dessutom användas till mer än konfigurationsobjekt. Alla organisationer har resurser och tillgångar som ingår i deras dagliga arbete – organisationens affärstillgångar.

En affärstillgång (Business Asset) är ett objekt som ägs och anses värdefull för en organisation. Affärstillgångar kan vara av olika slag. Tillgångarna kan vara fysiska varor, som fordon, fastigheter, datorer, kontorsmöbler etc. eller immateriella föremål, som programvara och immateriell egendom. Den mest värdefulla resursen är de ”Anställda”, ”Kunderna” eller ”Människor”.

Insight hanterar dina CIs/tillgångar och dess relationer, och dessa kopplas till Jira-ärenden via attribut/fält (Custom Fields).

Kom igång med asset management

Nu finns möjligheten att börja arbeta med asset management men vad krävs för att komma igång?

 • Datamodellering
  • Vilken area ska vi modellera (CMDB, Servicekatalog, CRM, HR/Organisation)
  • Definiera och upprätta objektsscheman
 • Behörighetsmodell
 • Konfiguration av objektstyper och attribut
 • Förvaltning, integrationer och backup hantering
 • Automatiseringar
 • Import av data
 • Driftsättning i organisationen
  • Onboarding av team

 

Vårt team med certifierade Atlassiankonsulter finns här för att säkra en lyckad start med asset management!

Dela inlägget