Jira Software

Jira Software — för dina agila team

Framgångsrika team strävar efter kontinuerlig förbättring, flödet av att leverera ny funktionalitet och rättningar till er kundbas går i allt snabbare cykler. Jira underlättar för era team i hela produktlivscykeln (SDLC), från idé till leverans med alla steg däremellan.

Ta teamet till nästa nivå

Ge dina team tillgång till Jira Software och se produktiviteten öka!

Centralt är teamets Scrum/Kanban tavla som samlar alla Epics, Stories och Tasks.  Styrkan i integrationer med tex kod-repos i Bitbucket, byggen i Bamboo och larm i Opsgenie underlättar för teamet att få en överblick på hela DevOps flödet. När retrospektivsidan i Confluence är kopplad till sprintrapporten i Jira och de aktiviteter som ska implementeras kan skapas direkt från sidan säkerställs drivet i den kontinuerliga leveransen.

Flexibiliteten i Jira är fantastiskt! Det kan dock även leda till felaktig eller svårunderhållen konfiguration. Att balansera frihet till anpassning med enkelhet och stabilitet är något som kräver kompetens och erfarenhet. Att sätta upp en fungerande SDLC-process i Jira ger ditt företag ett stort lyft.

Teamoptimering sedan 2004

Låt Stretch Jirakonsulter hjälpa er nå en ny nivå

Sedan 2004 har våra konsulter hjälpt team att samarbeta mer effektivt. Med bred kompetens inom agila utvecklingsmetoder, kombinerat med djup verktygskunskap låter vi dig maximera affärsvärdet i Jira och övriga Atlassianverktyg.

Uppstart, införande och utbildningar

Vår långa erfarenhet av att driftsätta ärendehanteringssystem och samarbetsplattformar såsom Jira och Confluence bidrar till en lyckad start för er. Vi hjälper er med installation, integration, konfiguration och uppgraderingar.

Vi skräddarsyr även lösningar där vi med hjälp av Marketplace apps utökar Jiras användningsområden och funktionalitet efter era behov.

Migrering

Bibehåll även all historik från ert tidigare ärendehanteringssystem. Våra Jira konsulter driver migreringsprojekt med mappning av data från tex ClearQuest, Bugzilla, Trello, Trac etc. Våra konsulter möjliggör även er flytt från Atlassian server till Atlassian Cloud eller Atlassian Data Center och vi  hjälper er till rätt miljö för ert behov.

Redo för nästa steg?

Boka våra skräddarsydda workshops och utbildningar som passar just er organisations behov. Vårt Atlassian partnerteam finns för att hjälpa er att få ut mesta möjliga affärsvärde från er investering. Kontakta oss så berättar vi mer!