Bitbucket

Bitbucket — GIT för framgångsrika team

Bitbucket är en Atlassian applikation som ger full kontroll över er kod och versionshantering. Bitbucket hanterar era GIT repositories och applikationen förenklar samarbetet kring er kod vilket underlättar utvecklingsteamens dagliga arbete. Bitbucket anpassas till era processer och behörighetsmodell - Bitbucket har kraften att växa tillsammans med dina teams behov!

Bygg, följ upp och deploy

Kodsamarbetsplattform för moderna utvecklingsteam

Bitbucket är en Atlassianapplikation som ger full kontroll över er kod och versionshantering. Bitbucket hanterar era GIT repositories och applikationen förenklar samarbetet kring er kod vilket underlättar utvecklingsteamens dagliga arbete. Bitbucket anpassas till era processer och behörighetsmodell – Bitbucket har kraften att växa tillsammans med dina teams behov!

Via det webbaserade gränssnittet får du insyn i status på kodgranskningar (pull request), kodändringar och historik. Sociala funktioner såsom kommentarer och notifikationer till teammedlemmar ökar kommunikation och bidrar till starkare och mer agila team.

Effektiv utvecklingsprocess

Tillsammans med Jira Software, Confluence och Bamboo får ni en fullt spårbar effektiv utvecklingsprocess, er gemensamma ALM plattform. När utvecklingsverktygen integreras med Jira finns full spårbarhet från ide till leverans.

Med Bitbucket Data Center får du en lösning som passar alla typer av företag som arbetar i distribuerade team med krav på skalbarhet, prestanda och driftsäkerhet.

Våra konsulter med Bitbucketkompetens vägleder er!

Stretch Addera vägleder dig vid installation, införande, uppgradering och förvaltning av Bitbucket. Vi har erfarenhet av val av Bitbucket Marketplace apps som underlättar vid migrering från SVN till Git.