Atlassian Enterprise Platinum Solution Partner

Happiness in teamwork
by Stretch Addera

Stretch Addera hjälper din organisation att hitta glädjen i teamarbete. Våra team levererar lokala och globala Atlassianlösningar till hela Skandinavien. Som ett team, med din leverans i fokus, tillhandahåller vi servicen och lösningar som lyfter dina agila team!

Atlassian till den Skandinaviska marknaden

Vi gör inte allt åt alla, vi gör bara det vi är bäst på – Atlassian.
Vi ser till att Jira Software, Jira Service Management, Confluence, Bitbucket, Bamboo och Opsgenie fungerar som rätt stöd för er, så att ni kan fokusera på er affär. Vi skapar förutsättningar för att ni ska få ut maximal nytta av Atlassians unika verktyg. Vi vet att värdet kommer ifrån användningen och vi vet hur ni kommer dit!

Tidigt såg vi potentialen i Atlassian Cloud, redan 2018 erhöll vi Atlassian Cloud Partner of the year. Är ni redo för cloud? Vi hjälper er genom transformationen!

Stretch Addera är en del av Stretch Group – vill du veta mer om Stretch erbjudande inom SAP, BI, Salesforce, Microsoft eller SAFe besök Stretchgruppen.

   

Läs mer om vårt erbjudande


Inspiration