Bamboo

Bamboo — Automatisera ditt CI/CD-flöde

Snabba upp processen från idé till levererat affärsvärde till dina kunder. Innovativa team driftsätter ofta och det kräver verktygsstöd som stödjer en automatiserad releasemodell. Varje ny funktion eller service ska kunna levereras tidigt till dina kunder.

CI/CD

Kontinuerlig integration och leverans (CI/CD)

Bamboo är ett verktyg för kontinuerlig integration och leverans (CI/CD). Sätt upp automatisk byggprocess, automatiska tester och releaser i ett effektivt flöde. Tillsammans med Jira, Bitbucket och Confluence ger det en fullt spårbar utvecklingsprocess, er gemensamma ALM plattform.

Bamboo kopplar samman Jira-ärenden, källkod, testresultat och leveranser, vilket ger ditt produktteam en gemensam helhetsbild.

Automatiserad releaseprocess

Continuous Integration & Continuous Delivery

Med kontinuerlig integration (Continuous Integration) upptäcks defekter direkt. Planerna i Bamboo körs så snart som koden checkas in och utvecklaren får löpande tidig feedback på hur kodändringen påverkar programvaran. Varje ändring byggs och verifieras med tester och andra verifikationer för att upptäcka fel så fort som möjligt. Bamboo hjälper teamet att hitta orsaken till trasiga byggen. Det är kostnads- och tidseffektivt att så tidigt som möjligt hitta orsaken till defekter.

Kontinuerlig leverans (Continuous Delivery) skapar förutsättningarna för av en automatiserad releaseprocess. Varje ändring byggs och testas till olika miljöer automatiskt. I Bamboo defineras regelverket för driftsättning till olika målmiljöer hela vägen ut till produktion.

 

Våra Atlassiankonsulter vägleder er!

Stretch Adderas Atlassiankonsulter vägleder dig vid installation, uppgradering och förvaltning av Bamboo. Vi vägleder dig vid licensinköpet och hjälper dig att avgöra hur många remoteagenter du behöver.