Atlassian, Blogg

Jira Clouds nya automationsmodell

Hur fungerar det nya regelverket för automations?

Atlassians ekosystem utvecklas och vi på Stretch Addera  vill underlätta din övergång till Atlassians nya Automationsmodell.  Vårt team vägleder er, till effektivt utnyttjande av den nya modellen i din Atlassianplattform.

Vad är nytt i modellen?:

 • Endast lyckade åtgärder (actions) räknas. Triggers som inte leder till önskat resultat räknas inte gentemot er månatliga automationskvot (kvoten).
 • Kvoten räknas nu per Atlassianprodukt, dvs en kvot för Jira Service Management, en för Jira Software…
 • Även automationer för enskilda projekt ingår i  kvoten.

Maximera dina Jira Automationer 

Vi rekommenderar två huvudstrategier för den nya automatiseringsmodellen, de kan kombineras för att uppnå bästa resultat:

 • Uppgradera till Atlassian Cloud Premium eller Enterprise: Genom att uppgradera till Premium får ni tillgång till ett betydligt högre antal automatiseringskörningar per månad, dvs ökad kvot. Med Enterpriseplan inkluderar obegränsat antal automatiseringskörningar, vilket ger er fullständig frihet och flexibilitet.
 • Optimera era automationer: Om du upptäcker att ni överskrider de nya gränserna rekommenderar vi att ni finjusterar era automationer. Det kan innebära att justera villkoren för era automationer eller att inaktivera automationer som sällan används.

Genom att kombinera strategierna säkerställer du inte bara tillgång till fler automatiseringskörningar utan också att de automatiseringsregler som körs levererar värde och ger bästa möjliga effekt för dina team.

Jira Automationsrådgivning från Stretch Addera Teamet 

Sedan övergången den 1 november har vårt team varit i frontlinjen för att säkerställa att våra kunders Jira-automatiseringsstrategier anpassas och optimeras för den nya modellen.

1. Erbjudanden som underlättar er uppgradering till Premium 

För att underlätta övergången erbjuder Atlassian:

 • Månadsplan: Atlassian erbjuder tre månaders fri test av Premiumplan. Kombinera testperioden med rådgivning från Stretch Teamet för att säkerställa maximalt värde. Vårt team står redo att hjälpa dig att dra nytta av Jira Cloud Premiums testperiod, för att se till att varje funktion utforskas och förstås så att du kan fatta ett välgrundat beslut.
 • Årsplan: Den nya automationsmodellen aktiveras först vid årsförnyelsen, vilket möjliggör strategisk planering. Samarbeta med oss för en smidig övergång. När ditt förnyelsedatum närmar sig kan vårt team samarbeta med dig för att justera dina Jira-automatiseringar för att matcha din organisations utvecklande behov.

2. Kontinuerlig Jira-optimering: Ett löfte från Stretch Addera

Stretch Addera är engagerade i att kontinuerligt förbättra din Jiraupplevelse, anpassad till den nya automatiseringsmodellen för maximal effektivitet. De senaste förändringarna i Jira-automatisering presenterar nya möjligheter. Samarbeta med Stretch Addera för att omvandla dessa uppdateringar till strategiska fördelar för din organisation.

Styrkor i Jira Cloud Premium

Premiumplanen erbjuder mer än utökad automatisering. Öka er produktivitet med Jira Cloud Premiums funktioner:

 • Sandbox: Testa ändringar i en säker miljö.
 • Release Tracks: Se och informera om förändringar innan de aktivieras i er Atlassian miljö.
 • Jira Service Management Assets: Effektivisera hanteringen av tillgångar.
 • Jira Softwares Plans (Advanced Roadmaps) Förbättra strategisk planering.
 • SLA 99,9%

Ta nästa steg tillsammans med oss för att förbättra dina möjligheter i Jira Cloud.

Dela inlägget