Atlassian, Blogg

Automation for Jira – nu en del av Jira Data Center

Arbeta smartare i Jira

Automation for Jira ger dina team möjligheten att automatisera sina processer och arbetsflöden. Med den logiska grafiska regelbyggaren kan du konfigurera automatiseringsregler för att hantera även de mest komplexa scenarierna utan scripts eller behov av kodning.

I Atlassian Cloud är Automation for Jira en självklar inkluderad funktion och för Data Center har man kunnat köpa in den som en fristående Atlassian Marketplace app. Från och med Jira version 9.0 ingår Automation for Jira i basprodukten även för Data Center (gäller både Jira Service Management och Jira Software).

Automatisera ditt arbete med regler

Via det användarvänliga grafiska gränssnittet skapar du regler som låter dig automatisera och arbeta smartare i Jira baserat på kriterier som du kan konfigurera. Kriterierna består av tre delar: triggers som startar regeln, villkor som förfinar regeln och actions som utför uppgifterna.

Triggers: Varje regel börjar med en trigger. Triggern aktiveras av en händelse till exempel när ett ärende skapas i Jira.

Villkor: Villkor förfinar din regel och låter dig begränsa dess räckvidd. Din regel kan till exempel endast gälla ärenden av typen bug eller problem med hög prioritet.

Actions: En åtgärd som händer efter att triggern inträffar och villkoren är uppfyllda. Actions kan utföra många uppgifter, som att t.ex. uppdatera ett ärende med specifik information, skicka meddelanden eller skapa underuppgifter.

Till exempel, när ett ärende skapas (Trigger) och dess prioritet sätts till Kritisk (Villkor), skickas ett meddelande till ett av dina team (Action).

Arbeta smartare i Jira med hjälp av Automation

Automation for Jira stöder tusentals användningsfall, som synkronisering av värden mellan överordnade och underuppgifter, smart autotilldelning av ärenden, uppdateringar av länkade problem och mer. Den stöder också mer avancerade processer som bugghantering, kommunikation mellan separata Jira-instanser och integrering med externa verktyg.

Hur skaffar du Automation for Jira

Automation for Jira är integrerad i basprodukten från och med Jira Data Center 9.0 och tillgängligt för alla typer av Jira-projekt. För att komma igång, gå till Projektinställningar -> Automation.

Om du fortfarande använder tidigare versioner av Jira Data Center är Automation for Jira-appen tillgänglig kostnadsfritt från Atlassian Marketplace.

Vi har många exempel där våra kunder kunnat ersätta komplexa script med mer förvaltningsbara automationer och även kunnat ge sina team kraften att skapa de automationer de behöver. Kontakta oss så berättar vi gärna mer!

Dela inlägget