Atlassian, Blogg

Atlassian släpper AWS connector till Jira Service Management Cloud

Strålande nyheter – Atlassian släpper AWS connector till Jira Service Management Cloud

Integrera era AWS resurser och tjänster med Jira Service Management Cloud

Nu är AWS Service Management Connector tillgänglig för Jira Service Management Cloud. Äntligen är det möjligt att integrera Jira Service Management Cloud med AWS Service Catalog, AWS Systems Manager Incident Manager och AWS Security Hub via AWS Service Management Connector, byggd på Atlassians Forge-plattform. AWS Service Management Connector är gratis för Atlassiankunder, tillgänglig för både moln- och datacenterinstallationer.

Den nya funktionalitet stärker Atlassians molnplattform och ger våra kunder nya möjligheter som förbättrar deras servicemöjligheter och tar service management till nya nivåer.

Nedan information är hämtad från Atlassian Community:

  • AWS Service Catalog

Med AWS Service Management Connector kan administratörer använda befintliga AWS Service Catalog-konfigurationer, och exponera dessa för Jira Service Management Cloud-administratörer och användare.

Administratörer kan se AWS Service Catalog-portföljer och produkter, anpassa dem till organisationsstrukturer, ge åtkomst till Jira Service Management Cloud-användare och koppla Jira Service Management-workflows till AWS.

Jira Service Management Cloud-användare kan söka i och beställa från AWS Service Catalog inklusive AWS Marketplace-programvaruprodukter som har kopierats till AWS Service Catalog.

  • AWS Systems Manager Incident Manager

AWS Systems Manager Incident Manager som är navet för AWS-applikationer och resurser, du kan automatisera processer för att snabbt diagnostisera och åtgärda driftsproblem.

Med Incident Manager-integrationen med Jira Service Management Cloud kan kunder automatisera sina incidentresponsplaner i Incident Manager och synkronisera sina incidenter till Jira Service Management.

Den här funktionen möjliggör snabbare lösning av kritiska tillgänglighets- och prestandaproblem, kopplat till befintliga Jira Service Management-workflows.

  • AWS Security Hub

AWS Security Hub hjälper kunder att utföra säkerhetskontroller, samla varningar och möjliggör automatiska åtgärder.

Användare kan direkt se säkerhetsrelaterade indikationer från AWS-tjänster, såsom Amazon Guard Duty, Amazon Inspector och AWS Partner-lösningar.

Denna dubbelriktade integration mellan AWS Security Hub och Jira Service Management-incidenter gör det möjligt för Jira Service Management-användare/-utvecklare att hantera AWS Security-indikationer i samklang med befintliga incidentworkflows.

Dessa nya funktioner är tillgängliga i alla AWS-regioner där AWS Service Catalog, AWS Systems Manager Incident Manager och AWS Security Hub-tjänster är tillgängliga. För mer information, läs AWS Service Management Connector-dokumentationen.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer!

Dela inlägget