Blogg

Testkonferansen Odin 2017

 «Visjonær, nostalgiker – eller begge deler?» 

Teknologiske nyvinninger som kunstig intelligens i maskinlæring, roboter, IoT, kroppsnære innretninger, mobilitet og skytjenester. Hvordan påvirker dette testfaget?

Har testfaget utviklet seg i samme retning som teknologien? Har mennesket utviklet seg i samme takt som teknologien, eller må rett og slett tenke annerledes på våre tilnærminger. Hvordan kan test tilpasse seg trenden for økte leveranser over kortere tid og nye leveransemodeller som SaaS, IaaS og PaaS? Er det ikke lenger behov for den tradisjonelle testleder rollen?

Det var et spennende tema den 6. testkonferansen Odin valgte for 2017. Konferansen ble arrangert den 20. september med hele 280 påmeldte.

Stretch innlegg om Atlassian

Mathias Carling representerte Stretch ved å holde et av dagens innlegg: «Practical experinces on using Atlassian products in sw development and testing».

Mathias kjørte gjennom presentasjonen med stødig hånd og viste hvor god kunnskap han har innen Atlassian sin produktportefølje og bruken av disse. Det var stor interesse blant publikum og flere spørsmål rundt praktisk bruk av Confluence og Jira ble stilt etter at presentasjonen var ferdig. De fleste ble besvart i plenum. Et gjentagende spørsmål var hvilken «testverktøy plugin» er den beste? Svaret er at det finnes veldig mange ulike plugins for Atlassian’ produkter og det beste er å stille krav til sitt behov før det besluttes hvilken man bør gå for. Men fortvil ikke, Stretch Addera er klar til å hjelpe deg med avklaring rundt dine Atlassin behov og svare på dine spørsmål.

I tillegg til Mathias sin presentasjon var det mange spennende og ulike presentasjoner vinklet inn mot årets tema å velge mellom.

Avsluttende key note var av lege Ingvar Wilhelmsen med erfaring som indremedisiner, psykolog og leder for Hyperkonderklinkikken. Han snakket om at det meste her i livet kan vi ikke gjøre noe med, men hvordan vi forholder oss til det som skjer bestemmer vi selv. Wilhelmsen fokuserer derfor på våre holdninger, våre holdninger til usikkerhet og risiko, oss selv, omstillinger, grubling og bekymring, liv og død.

Etter alle inntrykkene fra denne dagen kan det konkluderes med at Stretch følger godt med i tiden og har det rette tankesettet god innarbeidet. Et eksempel på dette er vårt «smidige» tankesett som beskrives i vår guide «Small Steps to business value».

Bør vi så være visjonærer eller nostalgikere? Vi tror at det vil være behov for begge deler fremover en god stund til.

Dela inlägget