Blogg

Ett starkt team levererar bättre än en enskild individ!

Teamwork på distans våren 2020 är det nya normala. Det är lätt att glömma teamarbetets fördelar när man sitter själv med sin laptop på hemmakontoret. Man kan hamna i känslan att ensam är stark och glömma bort att involvera teamet. Glöm inte att som individ ska ditt arbetsliv även vara hållbart över tid. Med styrkorna från teamarbete håller vi oss friskare och gladare och dessutom visar forskning på att vi även levererar bättre lösningar.


Författaren och entreprenören John J. Murphy, menar att:

“Each individual has unique gifts, and talents and skills. When we bring them to the table and share them for a common purpose, it can give companies a real competitive advantage.”

Nedan följer 4 punkter där vi inspirerats från Murphys bok ”Pulling Together: 10 Rules for High-Performance Teamwork”:

1. Stora idéer kommer inte från ensamma individer

Bakom t.ex Nobelpristagaren finns ett team av kollegor, forskarassistenter och studenter. Genom teamarbete och dialog förfinas koncept och idéer. När människor tar del av varandras förmågor och kunskap skapas lösningar som är användbara och praktiska.

Zlatan är en helt fantastisk spelare, men mästerskapen och ligorna vinns inte utan ett starkt samspelat team.

2. Teamwork kan göra dig lyckligare

När det råder öppenhet på personlig basis inom teamet, med ärlig feedback och ömsesidig respekt mellan teammedlemmar mår 80% av medarbetarna bättre känslomässigt. Lyckliga medarbetare kan vara ett mål i sig, men i tillägg visar forskning vid University of Warwick i England trenden att lyckliga medarbetare är 20% mer produktiva än olyckliga. Vem vill inte öka sitt lyckoindex på jobbet?

3. Genom att arbeta i team växer du som individ

Genom kunskapsdelning och informationsspridning inom teamet växer individen. Du kan upptäcka nya koncept från kollegor med andra erfarenheter. Man lär även från varandras misstag vilken gör att framtida fel undviks.

Ofta är man inte heller medveten om sitt eget beteende tills din kollega kanske genom konstruktiv feedback undrar om något. Det kan vara egenskaper som kan tränas upp – som att bli en bättre lyssnare eller låta andra dela sina idéer. Det hjälper dig såväl på jobbet som på fritiden med familj och vänner.

4. Kommunikation ökar kreativiteten

Inaktuella lösningar är ofta resultatet av att arbeta i ett vakuum. När människor med olika perspektiv brainstormar, kan innovativa idéer komma upp till ytan. Forskning visar att detta endast kan hända när kommunikationen inom teamet är öppen och tillåtande. De mest kreativa lösningarna kan bara uppstå när man uppnår den nivån av förtroende som låter teammedlemmarna ställa ”dumma” frågor, föreslå idéer som sticker ut och där man kan ge och få konstruktiv kritik.

Glöm inte bort att du tillhör ett team när du arbetar enskilt, ta del av drivkraften från teamet och involvera ditt team i det dagliga arbetet.

På Stretch Addera tror vi starkt på kraften i team tillsammans. Vår approach är alltid att i första hand erbjuda våra kunder en teamleverans. Att vi hjälper våra kunder med verktyg som dessutom är designade att lyfta teamarbete såsom Atlassian Jira, OpsGenie och Confluence, gör det riktigt kul att gå till arbetet! Kontakta gärna oss för att bli en del av vårt team, som kund eller kollega.

Dela inlägget