Vi förenklar din flytt från Server till Atlassian Data Center

Från Server till Atlassian Data Center migrering

Din Atlassian Data Center miljö kommer svara upp på ert behov av kontroll på data, säkerhet, skalbarhet och anpassningsbarhet. Vårt team hjälper er att lyfta era Atlassian server-applikationer till datacenter.

Varje migrering är unik och teamets tidigare erfarenhet underlättar ert byte av miljö. Projektet börjar med ett möte där vårt migrationsteam analyserar er nuvarande miljö, versioner, appar/add:ons, integrationer och AD kopplingar. Efter mötet återkopplar Stretch med estimat för migrationsprojektet och tillsammans sätter vi tidsplanen. Vi hjälper er med att driva eventuella supportärenden mot Atlassian och Marketplace app-utvecklare rörande migrationsprojektet. Vårt licensteam ger även råd kring data center licenser och vi hjälper till med inköp av rätt nivåer. Licenser faktureras i SEK eller annan vald valuta.

Utnyttja fördelarna med en hybridmiljö

Atlassian Data Center är en långsiktig del av Atlassians strategi. Atlassian investerar kontinuerligt i nya funktioner och i deras roadmap finns aktiviteter för att stödja en förbättrad hybridmiljö av Data Center och Cloud. Data Center ger er full frihet till en egen instans där ert förvaltningsteam har full access till databas och loggar.

Atlassians alternativ för installation och drift på egen miljö är Data Center. Efter februari 2021 ingår även Advanced Roadmaps (Jira Software), Insight (Jira Service Management) samt Team Calendar för Confluence i basapplikationen. Stretch har stor erfarenhet av skalbara datacenter instanser i tex AWS och Azure, Stretch team förvaltar och vidareutvecklar Atlassian data center instanser med över 20 000 användare.

Stretch Addera’s serviceavtal

Flertalet av våra Data Center kunder väljer oss som partner och beställer ett Stretch Addera’s serviceavtal för att säkra en stabil start, kontinuerlig konfiguration av certifierade specialister och en långsiktig ändamålsenlig förvaltning.

 

Vi leder vägen!

 

Tydlig fokus på molnet

Atlassian har ett tydligt fokus på molnet, nya licenser till Atlassian server kan inte köpas efter den 2 februari 2021.

Atlassian Cloud och Atlassian Data Center blir de två alternativen vid val av plattform. För att er väg från server till data center ska bli så smidig som möjligt finns server alternativet kvar under 3 år för aktiv serverlicens. Atlassian uppdaterar även sin prislista den 2 februari 2021, Stretch hjälper med en offert på förnyelse eller uppgradering redan idag så att ni säkrar kostnaden som ni redan budgeterat för.

Dela inlägget

Kontakta oss