Atlassian, Blogg

Vad innebär Happiness in Service Management för dig?

Happiness in Service Management

Bra flyt, samarbete och lyckliga kunder

Frågan besvarades av besökare på itSMFkonferansen i Oslo, personer som är ledare eller specialister inom ITSM. Bra flyt, samarbete och lyckliga kunder var centralt. Med ett bra flyt mellan kund och serviceteamet, inom serviceteamet och mellan tex utvecklings- och serviceteamet blir det enklare att samarbeta och leverera värde och resultat. Nedan bild visualiserar svaren från specialister som brinner för service management. En bild som gör oss på Stretch Addera riktigt glada.

 

En nöjd kund är en bra kund, en lycklig kund blir er ambassadör. Lyckliga kunder sprider ert varumärke som ringarna på vattnet. Genom att fokusera på Customer Success och värdeskapande aktiviteter skapas flyt och fokus på rätt värdeströmmar.

Jira Service Management ledare i ”Gartners magic quadrant” för ITSM-verktyg

Jira service management, nyligen utsedd till en ledare inom ITSM-verktyg i Gartners magic quadrant, sticker ut från andra ITSM-verktyg genom sin nära koppling till Jira Software och teamen som arbetar agilt. Med en gemensam plattform behövs ingen integration, ett fantastiskt bra flyt öppnas upp mellan teamen – det innebär snabbare service för kunden. Era team kan arbeta fokuserat och undvika kontextbyten. En gemensam plattform, med kopplingar till utvecklingsverktyg, övervakningssystem mm. ger teamen tillgång till helhetsbilden vilket hjälper dem att leverera fantastiska resultat.

Stretch Addera rekommenderar itSMF Norge, en plats för nätverkande, kunskapsdelning och inspiration. Elin, Annicka, Kristin och Line vill även passa på att tacka för alla goda samtal, idéer och tankar som delades vid vårt lyckohjul!

Dela inlägget