Atlassian, Nyheter

Stretch utnämns till Atlassian Expert

Konsultbolaget Stretch har ingått partnerskap med systemleverantören Atlassian, vilket innebär att Stretch nu utnämnts till Atlassian Expert. Stretch arbetar med ledande affärssystem och Atlassians produkter är ett komplement och ett naturligt nästa steg i målsättningen att leverera kostnadseffektiva lösningar som ger verklig nytta i form av lönsamhet och konkurrenskraft. Stretch ser marknadens ökande behov av samarbetsplattformar, projektstyrningsverktyg och agil ärendehantering. Atlassians produkter JIRA och Confluence skapar en gemensam plats där företag kan överblicka och styra sin verksamhet. Partnerskapet ger Stretch möjlighet att erbjuda totallösningar kring Atlassians produktsvit.

Stretchs Atlassian Experter har 10 års erfarenhet inom området och det utgör grunden i den nya satsningen. Stretch har sedan partnerskapets etablerande redan levererat licenser, workshops och konsulttjänster till flertalet kunder.

För mer information om partnerskapet och Stretch tjänster inom Atlassian området kontakta Stretch Atlassian affärsområdesansvariga Annicka Rosengren (annicka.rosengren@stretch.se, 0705-766011) eller Urban Andersson (urban.andersson@stretch.se, 0705-699011). Läs mer på http://stretch.se/atlassian

Atlassians produkter hjälper globala innovatörer att planera, bygga och leverera kvalitativ programvara. Över 30.000 stora och små organisationer – däribland Citigroup, eBay, Netflix, Coca-Cola och United Airlines – använder Atlassians ärendehantering, samarbetsplattformar och programutvecklingsprodukter såsom JIRA och Confluence, för att arbeta smartare och leverera högkvalitativa resultat i tid. Läs mer på http://atlassian.com.

Dela inlägget