Atlassian, Nyheter

ProForma nu en del av Atlassianportföljen

ProForma är en app som förenklar service management

Atlassian har nyligen förvärvat ThinkTilt, företaget bakom Marketplace appen ProForma.

I det dagliga arbetet behöver vi ofta hjälp från olika avdelningar i hela organisationen. Det måste vara lätt att hitta rätt team oavsett om det gäller ärenden kring nyanställningar, behov av granskning av ett kontrakt eller koordinering/beställning av marknadsaktiviteter. Behovet ställs på sin spets när vi arbetar på distans – medarbetare kan inte längre springa runt på kontoret för att hitta hjälp, vi behöver stöd i smarta digitala verktyg.

Genom att integrera ProForma med Jira Service Management förbättras kundupplevelsen. Dynamiska formulär i kundportalen med smart validering förbättrar möjligheten att snabbt samla in den relevanta information som krävs för ärendet och säkerställa att ärendet hanteras av rätt serviceteam.

Atlassian mot nya höjder inom Enterprise Service Management (ESM)

Aldrig tidigare har kommunikation, koordinering och kundservice på distans varit viktigare än nu. ThinkTilt-förvärvet ligger helt i linje med Atlassians tydliga investering inom ITSM och ESM. Tidigare förvärv med fokus på ITSM inkluderar bland annat Halp (chatops), Insight (Asset management) och Opsgenie (Alert management).

De nya funktionerna lyfter Jira Service Management till nya nivåer. Jira Service Management ger organisationer överblick och struktur på supportärenden, incidenter och övriga ärenden för såväl extern marknad som den interna organisationen. Struktur, SLA:s och automatisering frigör tid för att fokusera på kundupplevelse. Jira Service Management Portalen är serviceorganisationens fönster mot omvärlden. ProForma finns nu som en Atlassian app i Marketplace och vi berättar gärna mer om hur ni kan börja använda tex dynamiska formulär i er Jira.

Dela inlägget