Whitepaper

Förstärkning av approval-flödet och hanteringen i ett servicedesk-projekt

En viktig del i Jira Service Management (JSM)-projekt är möjligheten att kunna konfigurera upp approval-steg i arbetsflödet.
Med approval-funktionalitet är det möjligt att sätta upp krav på att ärenden ska godkännas av en eller flera behöriga individer, exempelvis en manager.
JSM har dock ingen inbyggd validering av vem eller vilka som faktiskt utför ett godkännande, vilket gör det möjligt för rapporterande användare att lägga godtycklig person (inkl. sig själv) som approver på ärenden.

 

 

Implementera smart funktionalitet med hjälp av addons och skripts

Med hjälp av addon som User Sync från Resolution och ScriptRunner från Adaptavist kan man implementera smart funktionalitet för att förstärka approval-flödet och hanteringen i ett servicedesk-projekt. Ladda ner vårt whitepaper för att läsa mer om 3 exempel på smart funktionalitet som kan implementeras.


Dela inlägget