Blogg

Lyckliga team är produktiva!

Atlassian Summit 2019 inleddes med en inspirerande session med Shawn Achor, forskare inom lycka. Shawn menar att det inte stämmer att ”den starkaste vinner” när det kommer till individens framgång och lycka. Hans forskning pekar på att när delar framgångar och uppskattning med andra så ökar den individuella potentialen för alla individer inom teamet. Det är i samspelet med andra som vi främst upplever lycka.

2 tips från Shawns forskning för att bli lyckligare

1.     Tänk på 3 specifika saker som gjort dig tacksam varje dag, under minst 21 dagar. Passa på att göra övningen till exempel när du borstar tänderna.

2.     Skriv ett meddelande till någon där du visar din uppskattning. Shawns forskning visar att om man avsätter 2 minuter varje dag, för att skriva ett sms eller email, under minst 21 dagar så ökar känslan av social tillhörighet, vilket leder till ökad hälsa och livslängd.

Lyckliga team mer produktiva6 glada teamspelare från Stretch Addera teamet deltog på Atlassian Summit i Las Vegas, April 2019

Vi på Stretch Addera ser den positiva styrkan i teamen som vår största tillgång. Vi växer genom att lyfta varandra. Tillsammans växer teamets styrka och vilket bidrar till att vi känner oss lyckligare och framgångsrikare. Då blir det kul och intressant att gå till jobbet. Ensam är inte stark – är du vår nästa teamspelare?

Dela inlägget