Atlassian, Case

Jira som stöd för en tryggare framtid

Jira underlättar Somayas kommunikation, struktur och uppföljning

Somaya stödjour är en ideell förening som stöttar kvinnor, män och HBTQI-personer med utländsk bakgrund som är utsatta för våld i nära relation och/eller lever i en hederskontext.

Somaya arbetar för ett samhälle där jämställdhet, jämlikhet och delaktighet är en självklarhet, och vi erbjuder idag en nationell stödlinje, skyddat boende, ett skyddat aktivitetscenter samt Somaya center, vårt öppna aktivitetscenter.

”Vi har 25 års erfarenhet, och kan idag erbjuda stöd på runt 20 olika språk genom personal och volontärer.” – Somaya

Jira används dagligen och dokumentation är en viktig del av arbetet

Somaya stödjour har sedan 2014 samarbetat med Stretch, och Jira används dagligen i deras verksamheten.

”Dokumentation är en viktig del av Somayas arbete – Det låter oss stötta vår målgrupp bättre och underlättar kommunikationen mellan medarbetarna.

Förutom dokumentation samlar vi in statistik som vi sedan redovisar i olika rapporter och i våra verksamhetsberättelser. Tack vare de olika funktionerna i Jira kan vi få fram detaljerad information och även skapa grafer och diagram vilket gör återrapporteringar lättare.” – Somaya

Jira har utvecklats och förbättrats genom åren tillsammans med Stretch

Genom åren har vi tillsammans med anställda på Stretch utvecklat och förbättrat verktygen i Jira för att anpassa det efter utvecklingen av, och behovet i, verksamheten. Stretch support har varit lyhörda för våra önskemål och verksamhetens behov, och vi får snabb återkoppling vid kontakt.” – Somaya

Atlassianprodukter som bidrar till att göra skillnad

Att bidra till ett förenklat samarbete som i förlängningen hjälper människor från en utsatt situation ger en extra dimension till vårt arbete på Stretch. På Stretch tror vi på alla människors vilja och förmåga att utveckla en bättre värld, något som även Somaya gör varje dag ❤

Dela inlägget